உயர் மீள் காலுறைகள்

20200703171114771

ஜெஜியாங் குயோக்ஸிங் மெஷினரி கோ, லிமிடெட் ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப நிறுவனமாகும், இது வென்ஜோவில் நன்கு அறியப்பட்ட "சீனா நவீன பொருளாதார முறை நகரம் இந்த கூட்டுறவு ஒரு சக்திவாய்ந்த தொழில்நுட்ப சக்தியைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் மேம்பட்ட மூடிய-யான் இயந்திரத் தொடர் உபகரணங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்திக்கு இதைப் பயன்படுத்துகிறது, உள்நாட்டு மூடப்பட்ட நூல் இயந்திரத்தின் தலையில் முற்றிலும் நிற்கிறது.